අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

මැලේසියාවට කන්ටේනරය පැටවීම

මැලේසියාවට කන්ටේනරය පැටවීම

2022.04.17 මැලේසියාවට කන්ටේනරය පැටවීම, රොටෝග්‍රැවර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සහ එක් කට්ටලයක් ස්ලිටිං යන්ත්‍රයක්, අපගේ කර්මාන්තශාලාවේ සෑම යන්ත්‍ර පරීක්ෂණයකින්ම පාරිභෝගිකයා ඉතා සෑහීමකට පත්වේ.

3
4

පසු කාලය: අප්‍රේල්-22-2022